O Baty kompaniji

 

Baty International je jedna od vodećih svetskih proizvođača čiji optički profil projektori i koordinatni merni sistemi su zastupljeni u industriji širom sveta.

Oslanjajući se na decenije iskustva u bezkontaktnom merenju dimenzija, Bati International je ponudio (vizione) merne sisteme zasnovane na kamerama još početkom 1980-ih.

Sadašnji proizvodni program obuhvata dvodimenzionalnu (merenje profila) opremu i potpune trodimenzionalne (koordinatno merenje) sisteme.

Profil projektori

 

Baty ima široku paletu proizvoda, profil pojektori obuhvataju od osnovnih uporednih pa sve do potpuno automatskih optičkih sistema za merenje bez kontakta. Opseg primene se kreće od mašinskih metalnih delova do laserski sečene keramike i poluprovodničkih komponenata. Sa svetskom mrežom potpuno obučenih, ovlašćenih distributera, Baty International pruža punu podršku pre i nakon prodaje bez premca.

Baty R14 Adria Tools

Baty R14

Baty R400 Adria Tools

Baty R400

Baty R600 Adria Tools

Baty R600

Baty SM300 Adria Tools

Baty SM300

Baty SM350 Adria Tools

Baty SM350

Baty SM20 Adria Tools

Baty SM20