Ručni merni alati

Širok asortiman visoko preciznih mernih instrumenata, merila za otvore fabrike Bowers i ručni merni alat M&V uključujući pomična merila , mikrometre, visinomere, uglomere, indikatora itd, tradicionalni industrijski klasični mereni alat.

Continue Reading
Mašine za ispitivanje materijala

Adria Tools isporučuje industrijske mašine koje proizvode GALDABINI i BOWERS i to kidalice, mašine za ispitivanje na istezanje, kompresiju, mašine za ispravljanje, hidraulične prese i mašine za ispitivanje tvrdoće prema Rokvel, Vikers, Brinel metodi i Univerzalne.

Continue Reading
Merenje oblika Merenje hrapavosti Adria Tools
Merenje oblika

The systems analyze the surface, shape and dimensions of your workpieces at every stage of the production process, during the final inspection or in the measuring room, providing you with precise measured data within the shortest time frames

Continue Reading
Metalurška priprema uzoraka

Nudimo kvalitetni potrošni materijal za pripremu uzoraka - metalografija, petrografija, priprema uzoraka za optičke i elektronske mikroskopije, za metaloprerađivačku industriju, auto industriju, vazduhoplovstvo, univerzitete/fakultete, geologiju itd

Continue Reading
Opticka merenja Optical measuring Adria Tools
Optička merenja

Brzo i lako merenje bez kontakta prostih i složenih uzoraka, merenje vrednosti kao što su dužina, ugao, prečnik, poluprečnik ili kombinacija u jednoj operaciji, kraće vreme rada, smanjenje troškova i povećanja efikasnosti.

Continue Reading
ARTUS 10
Spektrometri

ARUN tehnologija je posvećena dizajnu, razvoju, proizvodnji, prodaji i servisu optičkih emisionih spektrometara još od pokretanja prvog prenosnog analizatora metala na bazi CCD-a 1980-ih.

Continue Reading