O Baty kompaniji

 

Baty International je jedna od vodećih svetskih proizvođača optičkih profil projektora, koordinatnih mernih sistema i mernih proizvoda.

Oslanjajući se na decenije iskustva u bezkontaktnom merenju dimenzija, Bati International je ponudio (vizione) merne sisteme zasnovane na kamerama još početkom 1980-ih.

Sadašnji proizvodni program obuhvata dvodimenzionalnu (merenje profila) opremu i potpune trodimenzionalne (koordinatno merenje) sisteme.

Optički sistemi zasnovani na kamerama

 

Baty Venture se bavi koordinatnim merenjem upotrebom savremenih uveličavajućih optičkih sistema i kamere u boji visoke rezolucije, podržane od strane potpuno integrisane kontaktne sonde za merenje onih tačaka koje su teško vidljive. Venture oprema kombinuje softver jednostavan za korišćenje sa mnoštvom funkcija sa 3D mehanikom i preciznom optikom za proizvodnju 3D složenih vizionih sistema po ceni nikada ranije ostvarivoj.

Optical measuring machines Adria Tools

Sa svetskom mrežom potpuno obučenih, ovlašćenih distributera, Baty International pruža punu podršku pre i nakon prodaje bez premca.

VuMaster-2D Adria Tools

VuMaster 2D

Venture Touch Adria Tools

Venture Touch

Venture 3D CNC

Venture Plus Adria Tools

Venture Plus