Aktivno pocesno merenje za precizna merenja u toku proizvodnje

 

Koristeći aktivno i pasivno procesno merenje sa tehnologijom brušenja, možete proveriti kvalitet svojih obradaka i optimizovati svoj proizvodni proces.

Kontrolni sistem za aktivno procesno merenje može se koristiti na primer kod mašina za cilindrično brušenje. Možete ih koristiti za merenje malih, srednjih ili velikih obradaka tokom proizvodnog procesa na mašini. Kontrolne jedinice karakteriše maksimalna preciznost, pouzdanost i konstantna tačnost. Kontinuirano se proverava kvalitet vaših komponenti, čime se osigurava da su vaši proizvodni rezultati konstantno visokog kvaliteta.

Da bi se obezbedila pouzdanost procesa, sistem za aktivno procesno merenje automatski kompenzuje eventualna odstupanja tolerancija, koja mogu nastati, na primer, kada brusne ploče postaju istrošene ili kao rezultat temperaturnih promena. U takvim slučajevima, u toku procesa kontrolni sistemi prate izmerene vrednosti u realnom vremenu, čime se neprekidno kontrolišu proces brušenja sve dok se ne postigne nominalna dimenzija. Ovaj proces pomaže da se smanje škartovi i potreba za ponavljanjem.

Digitalna tehnologija za prenos

 

Digitalni tehnologija prenosa osigurava maksimalnu fleksibilnost prilikom konfiguracije i kontrole mernih glava. Novi kontrolni sistemi za aktivno procesno merenje imaju digitalne merne glave iz Hommel-Movomatic koje su opremljene modernim sistemom sabirnica za prenos signala. Za razliku od analognih mernih glava, ovaj sistem omogućuje da se izmerene vrednosti prenose digitalno, a samim tim uz visoku pouzdanost, brzo i bez smetnji.

Novi sistem za aktivno procesno merenje je veoma kompaktan i robustan. Sve komponente se lako mogu uklopiti u jedno kućište i zahtevaju minimalno održavanje. To ih čini idealnim za upotrebu u teškim industrijskim uslovima proizvodnje. Takođe, merne glave mogu biti opremljene opciono sistemom za zaštitu od loma, čime se sprečava oštećenje mernog sistema a i obratka.